INTUIS COMPUTERS
Preduzeće za proizvodnju
i promet informatičke
opreme i informacioni
inženjering

Serdar Jola 4
11000 Beograd
Tel: +381 11 367 5660
Fax: +381 11 367 5990
E-mail: office@intuis.rs
Finansijski izveštaji >

PIB: 100037918
Maticni broj: 17132547
Šifra delatnosti: 30020

Findomestic Banka
240-0029122101500-12

NLB LHB Banka
260-0196010036386-58

  Strategija

IntuIS Computers ima cilj da ostane kompletan sistemski integrator i konsultantska kuća, osposobljena da integriše i potpuno razvije nove, integrisane, korisnički orijentisane informacione sisteme. (Integrated, User-oriented Information Systems).

Glavna karakteristika načina dostizanja ovoga cilja je podrška korisniku u toku kompletnog životnog ciklusa IS i investicija u informacione tehnologije , integracijom hardvera i projektovanjem softvera uz primenu formalizovanih metodologija kao što su objektno-trasformaciona metodologija u planiranju, analizi, dizajnu, implementaciji i eksploatacionoj podršci.

IntuIS svoje kompetitivne prednosti razvija korišcenjem CASE alata, u ambijentu otvorenih sistema .

 

 
© Copyright Intuis & XemiComputers | All Right Reserved