INTUIS COMPUTERS
Preduzeće za proizvodnju
i promet informatičke
opreme i informacioni
inženjering

Serdar Jola 4
11000 Beograd
Tel: +381 11 367 5660
Fax: +381 11 367 5990
E-mail: office@intuis.rs
Finansijski izveštaji >

PIB: 100037918
Maticni broj: 17132547
Šifra delatnosti: 30020

Findomestic Banka
240-0029122101500-12

NLB LHB Banka
260-0196010036386-58

 

Mogućnosti

IntuIS je osposobljen da podrži puni životni ciklus IS, uključujući i proizvodnju i integraciju IT infrastrukture od low-end računarske opreme iz OEM komponenti kao i high-end opremu "Brand-name" proizvodača.

U domenu računarske opreme, profesionalci u IntuIS-u imaju značajno iskustvo u razvoju i eksploataciji IS u mainframe i klijent/server okruženju, u okviru vlasničkih platformi i platformi otvorenih sistema. Naši eksperti imaju višegodišnje iskustvo sa COMPAQ, HP, i Bull (Honeywell), 3Com, CISCO opremom i razvojnim okruženjima, na instalacijama u zemlji i svetu.

U kompleksnim projektima sistemske integracije, IntuIS sarađuje sa brojnim kako domaćim tako i stranim firmama.

 

 
© Copyright Intuis & XemiComputers | All Right Reserved