INTUIS COMPUTERS
Preduzeće za proizvodnju
i promet informatičke
opreme i informacioni
inženjering

Serdar Jola 4
11000 Beograd
Tel: +381 11 367 5660
Fax: +381 11 367 5990
E-mail: office@intuis.rs
Finansijski izveštaji >

PIB: 100037918
Maticni broj: 17132547
Šifra delatnosti: 30020

Findomestic Banka
240-0029122101500-12

NLB LHB Banka
260-0196010036386-58

 

Ponuda

 • Proizvodnja i prodaja personalnih računara i servera renomiranih svetskih proizvodača
 • Projektivanje i izgradnja računarskih mreža
 • Integrisanje personalnih računara u LAN i WAN
 • Povezivanje na Intrenet
 • Održavanje računarske opreme i snabdevanje potrošnim materijalom.
 • Usluge u planiranju, dizajnu, implementaciji, programiranju i podršci punog životnog ciklusa informacionih sistema
 • Konsultantske usluge u procesu odlučivanja o adoptiranju IT, podržane relevantnim metodama operacionih istraživanja i kvantitativne analize
 • Usluge u integraciji različitih informacionih tehnologija (DB/TP, CAE, SCADA, OA, DS, GIS ) u kompanijski informacioni sistem
 • Konsultacije u organizacionim promenama za optimizovanje poslovnih procesa potrebne za BPR i uspešno uvodenje IS
 • Obuku kadrova korisnika za eksploataciju novih rešenja i razvojnih alata
 • Integraciju opreme za multimediju, daljinsko konferisanje, računarske učionice , sisteme obezbeđenja objekata i prostora, itd.
 
© Copyright Intuis & XemiComputers | All Right Reserved